ویډیوګانې

د ۱۴۰۲ د غبرګولي څلرویشتم د ۱۰ بجو خبرونه

د اوسلو غونډې دویمه او وروستۍ ورځ په تېرو دوو کلونو کې د طالبانو د کړنو څېړلو په چورلیز متمرکزه وه، دا غونډه د تړلو دروازو تر شا او د خبریالانو له ليد لیرې ترسره شوه.