بازرگانی

دکان‌داران؛ کار و بار نیست، اما مالیه افزایش یافته است

طالبان با افزایش مالیات گزاف دکان‌داران شهر کابل را در وضعیت بدی قرار داده‌اند، تا آنجا که شماری از آنان می‌گویند که به ترک کار وبارشان فکر می‌کنند.

نرخ ارزها

۱ دالر ۸۹.۷۱
۱ یورو ۹۷.۳۱
۱۰۰۰ روپیه ۱۰۳۳.۲
۱۰۰۰ روپیه ۳۴۳.۱
۱۰۰۰ ریال ۲.۵
۱ درهم ۲۴.۵۲
۱۲ دلو، ۱۴۰۱
Weather Data Source: wetterlabs.de
دیدگاه شما

روایت شاهزاده هری از اشتراک در نبرد افغانستان

حضور هری در نبرد افغانستان بر روانش تاثیر زیادی گذاشت، در کتاب خود می‌آورد؛ من طنین صداهای شلیک همرزمانم در هلمند را در تمام زندگی خواهم شنید.