بازرگانی

بانک جهانی پنجمین گزارش ماهانه خود درباره وضعیت اقتصادی افغانستان را منتشر کرد

بانک جهانی پنجمین گزارش ماهانه خود درباره وضعیت اقتصادی افغانستان را منتشر کرد آخرین گزارش ماهانه «بانک جهانی برای افغانستان» نشان می‌دهد که برخی حوزه‌های اقتصادی کشور اندکی بهبود اندکی.

نرخ ارزها

[currency]
Weather Data Source: wetterlabs.de
دیدگاه شما

روایت شاهزاده هری از اشتراک در نبرد افغانستان

حضور هری در نبرد افغانستان بر روانش تاثیر زیادی گذاشت، در کتاب خود می‌آورد؛ من طنین صداهای شلیک همرزمانم در هلمند را در تمام زندگی خواهم شنید.