بازرگانی

افزایش بهای موادِ اولیه در رمضان

با فرا رسیدن ماهِ رمضان، شهروندان افغانستان از بلند بودنِ بهای مواد اولیه شکایت نموده از طالبان می‌خواهند تا زمینه‌ی کار را برای شهروندان مساعد کنند.

نرخ ارزها

[currency]
Weather Data Source: wetterlabs.de
دیدگاه شما

روایت شاهزاده هری از اشتراک در نبرد افغانستان

حضور هری در نبرد افغانستان بر روانش تاثیر زیادی گذاشت، در کتاب خود می‌آورد؛ من طنین صداهای شلیک همرزمانم در هلمند را در تمام زندگی خواهم شنید.