نړۍ

یو تونسی هنرمند د وسپنې له ضایعاتو هنري آثار جوړوي

د زُهَیر په نوم یو ټونسي هُنرمند فلزي ضایعات په مجسمه بدلوي.

هغه په خپله کوچنۍ دستګاه کې د وسپنې اضافي توکي ویلې کوي او له هغې هنري آثار جوړوي.

د زُهَیر په نوم دغه تونسی هنرمند وايي: «زه له کثافاتو، سیندونو، واټونو او ټولو ځایونو ضایعات راټولوم، ډول ډول توکي راټولوم او له هغې د هنري مجسمو د جوړولو لپاره کار اخلم.»

زهیر د وسپنې له ټوټو مجسمې جوړوي او د انسانانو ورځنۍ ژوند لکه خوښي، غم، هیله او محرومیت په خپلو هنري آثارو کې منعکسوي.

هغه ددغو مجسمو له پلورلو د خپلې کورنۍ اړتیاوې برابروي او هیله من دی چې یوه ورځ وکولای شي خپل آثار له تونس څخه بهر هم نندارې ته وړاندې کړي.