ویډیوګانې

د کونړ د پېچ درې ولسوالۍ د اوسېدونکو شکایت

د کونړ د پېچ درې ولسوالۍ شوړیک هغه دره ده چې له تېرو څلوېښتو ۴۰ کلونو راهیسې پکي د بیارغونې هېڅ کار نه دی شوی او اوسېدونکي یې له ګڼو ستونزو سره مخ دي