ویډیوګانې

ننګرهار کې موټرچلوونکي د طالبانو له لوړې مالیې شکایت لري

د دې ځای موټرچلوونکي او هټۍوال وایي، د طالبانو له راتګ وروسته پرې یوازې فشار راوړل شوی او هېڅ آسانتیا نه ده ورته برابره شوې