ویدیو ها

خبر ۸ آمو ۴ جوزا ۱۴۰۲

در ادامه محکومیت سیاست های محروم کننده و سرکوب‌گرایانه طالبان در برابر زنان افغانستان، کمیسار عالی حقوق بشر ملل متحد می گوید که طالبان و نظام «آپارتاید جنسیتی» این گروه جلو توسعه افغانستان را می گیرند.