افغانستان

سفارت ترکیه در افغانستان حمله بر مسجد هرات را به شدت نکوهش کرد

در ادامه واکنش‌ها به حمله مسلحانه در مسجد امام زمان ولایت هرات که منجر به کشته شدن هفت تن شد، سفارت ترکیه در افغانستان گفته است که این حمله را «به شدت» نکوهش می‌کند.

این سفارت در اکس نگاشته است ترکیه «هر نوع تروریزم» را محکوم می‌کند.

حمله بر مسجد ام زمان ولایت هرات با واکنش‌های گسترده داخلی و بین‌المللی روبرو شده است.