ویدیو ها

دیدبان کابل: صلح عادلانه و راه‌های برقراری آن

این برنامه‌ی دیدبان کابل به چیستی نظریه‌ی صلح عادلانه و رابطه‌ که این نظریه میان صلح و عدالت تبیین می‌کند پرداخته است و از مهمانان پرسیده‌است که این نظریه در کدام بستری از تاریخ سیاسی جهان مطرح شده و نسخه‌ی آن برای برقراری صلح در جوامع درگیر بحران و منازعه چیست و نیز این‌که، عدالت به چه معناست و آیا صلحی، بدون عدالت می‌تواند به‌میان بیاید؟