ویدیو ها

«سمیع مهدی در دیدار با تاریخ»: گفت‌و‌گو با رحمت الله نبیل رییس پیشین امنیت ملی افغانستان

در این برنامه «سمیع مهدی در دیدار با تاریخ» رحمت الله نبیل، رییس پیشین امنیت ملی افغانستان مهمان است. این برنامه به موضوعات گونه‌گون تاریخی در ۲۰ سال گذشته پرداخته است و نیز وضعیت نابسامان کنونی و آینده نا روشن افغانستان را به بحث می‌گیرد.