جهان

دادگاهی در امریکا ترمپ را ۹ هزار دالر جریمه کرد

دانلد ترمپ، رییس‌جمهور پیشین ایالات متحده روز سه‌شنبه به دلیل نقض ممنوعیت صحبت درباره دادگاه ۹ هزار دالر جریمه شد.

به گزارش رویترز، آقای ترمپ به دلیل ۹ بار زیر پا گذاشتن فرمان دادگاه به توهین به دادگاه متهم شد

خوان مرچان قاضی دادگاه در این باره گفته است: «به‌ این وسیله، به متهم هشدار داده شد که دادگاه تداوم نقض آگاهانه دستورات قانونی‌اش را نمی‌پذیرد و اگر ضروری و مناسب بداند، بازداشت تنبیهی اعمال خواهد کرد.»

قاضی دادگاه همچنین به ترمپ مهلت داده است که پست‌های «توهین آمیز» را از رسانه اجتماعی «تروت سوشیل» و دو «پست توهین آمیز» دیگر را از وب سایت کارزار انتخاباتی خود حذف کند.

این در حالی است که پیش از این دادگاه فرمان صادر کرده بود که آقای ترمپ اجازه ندارد هرگونه حمله کلامی علیه شاهدان، اعضای هیئت منصفه یا کارکنان دادگاه و نزدیکان آنان انجام بدهد.