ویډیوګانې

د ۱۰ بجو خبرونه ۱۴۰۲ د غبرګولي څلورم

د ایران د بهرنیو چارو وزیر امیر حسین عبداللهیان وايي، طالبان د افغانستان د واقعیت یوه برخه ده، ټول نه دي.