ویدیو ها

سه رویداد مهم اقتصادی روز

طالبان از جاپان خواسته اند که کار عملی برنامه ی ماسترپلان جدید شهر کابل را از سر بگیرد.