افغانستان

وکلای شهروند امریکایی در بند طالبان دادخواست رهایی او را به ملل‌متحد تسلیم کردند

وکلای مدافع رایان کوربت دو دادخواست را از بهر آزادی او از بند طالبان به ملل‌متحد تسلیم کرده‌اند.

به گزارش «سی‌بی‌اس» نیوز، وکلای رایان کوربت در این دادخواست‌ها از احتمال مرگ او به علت وضعیت وخیم صحی و «بدرفتاری» از سوی طالبان در زندان هشدار داده‌اند.

در درخواست‌ها به نقل از زندانیان پیشین در بند طالبان آمده است که طالبان رایان کوربت را مجبور به شنیدن شکنجه زندانیان و تهدید به شکنجه فیزیکی کرده‌اند.

آنان افزوده‌اند که این شهروند امریکایی دچار سوءتغذیه شده و به ندرت اجازه رفتن به دست‌شویی را داشت و در سلولی زیرزمینی نگهداری می‌شد که تقریباً هیچ نور خورشید نداشت.

رایان کوربت ۴۰ ساله در سال ۲۰۲۲ میلادی از سوی طالبان در کابل بازداشت شد و تااکنون در زندان به سر می‌برد.