جهان

دومین مرحله رای‌دهی بزرگتریرن انتخابات جهان آغاز شد

دومین مرحله رای‌دهی انتخابات هند، یکی از بزرگترین انتخات‌های جهان روز جمعه آغاز شد.

انتظار می‌رود که در حدود یک میلیارد تن واجد شرایط رای دادن در انتخابات سراسری هفت مرحله‌ای، در این انتخابات شرکت کنند.

انتخابات هند از ۱۹ اپریل آغاز و تاه اول ماه جون ادامه خواهد یافت و همچنین شمارش آرا در چهارم ماه جون انجام خواهد شد.

این در حالی است که نرندرا مودی به علت اظهارات اخیر و پالیسی‌اش در برابر مسلمانان در هند، با انتقاد‌های تُند روبه‌رو شده است.

هرچند نظرسنجی‌ها نشان می‌دهند که مودی به راحتی اکثریت آراء را به دست خواهد آورد و با این حال، او برای سومین بار به حیث نخست وزیر این کشور انتخاب خواهد شد.

قرار است در این مرحله، ۱۶۰میلیون تن برای انتخاب ۸۸ کرسی مجلس در ۱۳ ایالت این هند در روند رای‌دهی اشتراک کنند. این در حالی است که بیش از نیمی از این ۸۸ کرسی در ایالت‌های جنوبی کرالا و کارناتاکا و ایالت شمال غربی راجستان است.