افغانستان

متقی ادعا می‌کند سه کشور در منطقه در رشد داعش نقش دارند

سرپرست وزارت خارجه طالبان به‌گونه‌یی ادعا می‌کند که سه‌کشور در همسایه‌گی افغانستان در رشد «داعش شاخه خراسان» نقش دارند.

این مقام طالبان بی‌آن‌که از کشوری نام ببرد، می‌گوید، یک کشور برای داعش «نیروی بشری» می‌دهد، دیگر «مسیر ارتباطی» است و‌ کشور سومی «پایگاه داعش» است.

گزارش‌های اخیر ملل متحد و ایالات متحده نشان می دهد که فعالیت داعش خراسان، از زمان برگشت طالبان به قدرت به گونه‌ی چشمگیری افزایش یافته است.

هرچند ظاهرن جهان و منطقه ردپای تهدید داعش شاخه خراسان را در افغانستان زیر اداره طالبان دنبال می‌کنند؛ اما امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان اتهام‌های سنگین را به‌نشانی سه کشوری که از آنان نام نمی‌برد، وارد می‌کند.

آقای متقی می‌گوید سه‌کشور در همسایگی افغانستان، یکی به داعش سرباز می‌‌دهد، دیگر مسیر عبور و سومی برایش پایگاه‌ می‌‌دهد.

او می‌گوید: «متاسفانه سه کشور همسایه ما به‌‌‌‌نوبت، در یک کشور به داعش قوه بشری، افراد آماده می‌شود، که ما و شما شاهد بودیم که در برخی بخش‌های جهان رویداد‌های را انجام دادند، کشور دیگری در راه افتاده، که افراد‌ مخرب امنیت از آن عبور می‌‌کنند، و دیگر کشور در خاک خود برای آنان، پایگاه و مرکز تمویل و برنامه‌ریزی می‌دهند. اگر این سه کشور مسوولیت خود را ادا کنند، در افغانستان مشکلی نیست در منطقه هم مشکلی نیست.»

هرچند آقای متقی در این‌جا از هیچ کشوری نام نمی برد، اما ظاهراً اشاره‌ی او به حمله‌ی اخیر در مسکو است که در آن شهروندان تاجیکستان دست داشتند. در همین حال، طالبان پیش از این پاکستان را به پناه‌گاه دادن به داعش متهم کرده اند. کشوری که در بیست سال گذشته برای خود طالبان پناه‌گاه‌های امن داده بود.

سرپرست وزارت خارجه طالبان ادعا می‌کند که از هر «ده حمله در افغانستان هشت حمله آن به‌گفته او از خارج کشور‌ برنامه‌ریزی» شده است.

طالبان پیوسته حضور داعش را رد کرده‌اند، اما رحمت‌الله نبیل و احمد ضیا سراج رییسان پیشین امنیت ملی کشور، برخی سناتوران‌ و‌ نظامیان بازنشسته ایالات متحده پیوسته گفته‌اند که با برگشت طالبان به‌قدرت، فعالیت‌های هراس‌افکنی داعش شاخه خراسان در افعانستان افزایش یافته است.

گزارش‌های اخیر ملل متحد و ایالات متحده نیز نشان می دهند که فعالیت داعش خراسان، از زمان برگشت طالبان به قدرت به گونه‌ی چشمگیری افزایش یافته است.

میتو‌ میلر، سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده گفت: «بنابراین ما مدت‌هاست که نگران پتانسیل داعش شاخه خراسان برای فعالیت‌های هراس افکنانه هستیم. شما دیدید که ما در واقع به روسیه و ایران در مورد این دو حمله هراس افکنانه اخیر هشدار دادیم. و توطئه های داعش را در اروپا مختل کرده‌ایم.. و بنابراین ما روشن کرده‌ایم که باقی می‌مانیم – باید در برابر تهدید داعش هوشیار باشیم و ما با متحدان و شرکای خود برای انجام این کار، کار می‌کنیم.»

با این وجود، چرا طالبان گاهی منکر حضور داعش می شوند و گاهی کشورهای همسایه را متهم به حمایت از داعش در افغانستان می کنند؟

جمال خورشید، دیپلمات پیشین گفت: «یک می‌خواهند برای مردم و شرکای خارجی شان این پیام را داشته باشند، که‌ موجودیت داعش در افغانستان منتفی است، اما خود شان از موجودیت و فعالیت گر‌وه داعش در افغانستان نگرانی‌های خود را دارند.»

داعش، در ماه‌های نخست سال ۲۰۲۴ از قندهار افغانستان که به مرکز اقتدار طالبان شهرت یافته تا کابل و ایران و روسیه حمله‌های مرگ‌بار هراس‌افکنانه انجام داد؛ حمله‌هایی که نگرانی‌های جدی را در راستای امنیت منطقه شکل داده‌ست.