افغانستان

لانگ‌وار جورنال: تنها راه مقاومت برای سرنگونی طالبان ایجاد یک سازمان منسجم است

مجله‌ی لانگ‌وار جورنال می‌گوید که مقاومت تازه تشکیل در برابر طالبان، از لحاظ تعدد و تنوع گروهی در حال افزایش است، اما هنوز تهدیدی برای حکومت این گروه محسوب نمی‌شود.

این مجله گفته که تنها شانس گروه‌های مقاومت برای سرنگونی طالبان کنار گذاشتن اختلافات و ایجاد یک سازمان منسجم است.

ویل سلبر، نویسنده این گزارش، در این مطلب نوشته که امسال حمله‌ها علیه طالبان افزایش خواهد یافت، اما تاکید کرده است که مقاومت هنوز نوپاتر از آن است که تهدیدی برای حکومت طالبان باشد.

او در این مطلب گفته که تنها شانس گروه‌های مقاومت برای سرنگونی طالبان‌ این است که اختلافات‌شان را کنار بگذارند و یک سازمان منسجم تشکیل بدهند.

در این گزارش که با اعضای ارشد گروه‌های مختلف مخالف طالبان از جمله علی‌میثم نظری، سخنگوی جبهه مقاومت،‌ یاسین ضیا، رهبر جبهه آزادی افغانستان و سمیع سادات، از مسئولان جبهه متحد افغانستان صحبت شده، داعش و دیگر گروه‌های تندرو از تهدید‌های عمده سر راه مقاومت در افغانستان عنوان شده‌اند.

نویسنده لانگ‌وار جورنال درباره اهمیت حملات گروه‌های مقاومت نوشته که جبهه‌ی مقاومت وارد سومین فصل مبارزه‌اش می‌شود و در نظر دارد عملیات خود را در سراسر افغانستان گسترش دهد.

بر بنیاد این گزارش، پایگاه حمایتی جبهه‌ی مقاومت در مناطق شمالی افغانستان است، اما این جبهه اذعان کرده که برای تحقق دیدگاه دموکراتیک، غیر متمرکز و کثرت‌گرایانه‌اش در مورد افغانستان به پایگاه حمایتی گسترده‌تر نیاز دارد.

در عین حال، نویسنده لانگ‌وار جورنال در مورد «شورای مقاومت برای نجات افغانستان» گفته با توجه به این که عمدتا رهبران جهادی سابق که در حکومت گذشته کارنامه موفقی نداشتند، در راس این شورا قرار دارند، دشوار است که بتواند در داخل افغانستان اعتماد مردم را بدست آورد.