گفتگو با آمو

گفت وگو با آمو – رویا رویی حکمتیار – طالبان؛ چرا کاخِ دوستی آنان فرو ریخت؟

در این برنامه گفت وگو با آمو به تنش ها میان گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی افغانستان و طالبان پرداخته.

Read More
گفتگو با آمو

گفتگو با محمد محقق: مخالفان طالبان در مسکو چی گفتند؟

محمد محقق، رهبر حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان مهمان این برنامه گفتگو با آمو است.

Read More
گفتگو با آمو

گفت‌وگو با فضل احمد معنوی وزیر پیشین عدلیه و عضو رهبری جبهه مقاومت

در این گفت وگو به علت ها و هدف مقاومت مسلحانه در برابر طالبان، اتهام ها بر جبهه مقاومت، آینده.

Read More
گفتگو با آمو

سمیع مهدی در دیدار با تاریخ: گفت‌وگو با معصوم ستانکزی

در این برنامه سمیع مهدی در دیدار با تاریخ با معصوم ستانکزی، از مقام های بلندپایه دولت پیشین افغانستان و.

Read More
گفتگو با آمو

گفت‌وگو با شاه حسین مرتضوی مشاور فرهنگی پیشین ریاست جمهوری

در این گفت وگو با آمو، کریم امینی، با شاه حسین مرتضوی، مشاور فرهنگی پیشین اشرف غنی، رییس جمهور پیشین.

Read More
گفتگو با آمو

گفتگو با رابرت دیکسون کاردار سفارت بریتانیا برای افغانستان

در این برنامه گرداننده سمیع مهدی با رابرت دیکسون کاردار سفارت بریتانیا برای افغانستان گفتگو کرده است.

Read More
گفتگو با آمو

گفت‌وگو با عبدالله قرلق والی پیشین تخار

در این گفت‌وگوی آمو با والیان جمهوریت با عبدالله قرلق، والی پیشین تخار گفت‌وگو شده است.

Read More