گفتگو با آمو

گفت‌وگو با عبدالله قرلق والی پیشین تخار

سقوط افغانستان به دست طالبان ولایت‌ها چگونه سقوط نمودند؟ چرا برخی از ولایت‌ها بی هیچ مقاومتی به دست طالبان افتادند؟

در این گفت‌وگوی آمو با والیان جمهوریت با عبدالله قرلق، والی پیشین تخار گفت‌وگو شده است.