گفتگو با آمو

گفتگو با محمد محقق: مخالفان طالبان در مسکو چی گفتند؟

محمد محقق، رهبر حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان مهمان این برنامه گفتگو با آمو است.

در این گفتگو از وی پرسیده شده است که چرا پس از بیست سال اکنون و در مسکو حضور بیست ساله امریکا را در افغانستان غیرقانونی دانست؟ منظور وی از جنگ تمدنی امریکا در برابر تمدن‌های شرق چیست و چگونه شد که مسکو از مخالفان طالبان به گونه آشکار میزبانی کرد؟