گفتگو با آمو

گفت وگو با آمو – رویا رویی حکمتیار – طالبان؛ چرا کاخِ دوستی آنان فرو ریخت؟

در این برنامه گفت وگو با آمو به تنش ها میان گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی افغانستان و طالبان پرداخته شده است و از حبیب الرحمان حکمتیار، پسر گلبدین حکمتیار پرسیده شده است که چرا رابطه دوستانه میان پدر اش و طالبان به تنش، کشمکش و رویا رویی مبدل گشت و کار به جای رسید که طالبان به زور آقای حکمتیار را از خانه، دفتر و منبر اش در دارالامان کابل بیرون انداختند؟