گفتگو با آمو

گفت‌وگو با شاه حسین مرتضوی مشاور فرهنگی پیشین ریاست جمهوری

در این گفت وگو با آمو، کریم امینی، با شاه حسین مرتضوی، مشاور فرهنگی پیشین اشرف غنی، رییس جمهور پیشین افغانستان گفت وگو نموده است.

در این گفت وگو به مسایل گونه گون پرداخته می شود؛ از کارنامه های آقای مرتضوی گرفته تا علت حمایت سرسختانه اش از اشرف غنی، فرار غنی از افغانستان، سقوط نظام ها در افغانستان به ویژه سقوط جمهوریت، حاکمیت کنونی طالبان، وضعیت مردم زیر حاکمیت طالبان و سناریوهای فرا راه افغانستان.