ویدیو ها

دیدبان کابل: داعیه‌ی «مقاومت» در برابر طالبان

در این برنامه‌ دیدبان کابل به داعیه‌ی «مقاومت» در برابر طالبان پرداخته شده است و از مهمانان برنامه پرسیده شده است که این داعیه از سوی چه‌کسانی و از بهر چی مطرح شده است؟ مانیفست آن چیست؟ برنامه‌ عمل آن چه‌گونه است؟ کی ها از آن پشتیبانی می‌کند؟ آیا جریانی یکدست است؟