افغانستان

منابع: خدمات مخابراتی در تمام بخش‌های ولسوالی‌های درایم و ارگوی بدخشان قطع شده‌اند

دو منبع در تماس با آمو می‌گویند که طالبان خدمات مخابراتی در تمام بخش‌های ولسوالی‌های درایم و ارگوی ولایت بدخشان در شمال شرق کشور را قطع کرده‌اند.

این در حالی است که به گفته منابع، طالبان به این دو ولسوالی و شهر فیض‌آباد، مرکز بدخشان، «نیروهای بیشتری» را جابه‌جا کرده‌اند.

این دو ولسوالی در آغاز هفته روان گواه اعتراض‌های گسترده ضد طالبان از سوی باشندگان محل بودند. در این اعتراض‌ها دو تن جان باختند.