افغانستان

یک روز پس از حمله بدخشان؛ طالبان ادعا می‌کنند هیچ جنگ‌جوی داعش در افغانستان وجود ندارد

در حالی که مسئولیت حمله روز گذشته (چهارشنبه، ۱۹قوس) بر کاروان طالبان را در بدخشان داعش پذیرفت، سرپرست وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان ادعا می‌کند که در سراسر افغانستان «حتا یک جنگجوی داعش» وجود ندارد.

او تاکید می‌ورزد که موجودیت داعش در افغانستان را کسی به اثبات رسانده نمی‌تواند.

از سویی هم، سرپرست وزارت امر به معروف طالبان در نشستی که در ولایت پنجشیر برگزار شده بود، تاکید می‌ورزد که نظام کنونی به نظام همه شمول مکلفیت ندارد.

با این همه معاون سیاسی رییس‌وزیران طالبان می‌گوید که توانایی کنترل گشت‌زنی هوا پیماها را بر فراز افغانستان ندارند.

برخی از سران طالبان، نشستی را زیر نام نشست مردمی در پنجشیر برگزار کردند.

این نشست همزمان با اعتراض‌های گسترده مردم در بدخشان برگزار شده است.

در حالی‌که مسئولیت شماری از رویدادهای امنیتی را در سه سال گذشته داعش بر عهده گرفته است و در تازه‌ترین مورد نیز مسوولیت انفجار بر کاروان طالبان را در بدخشان بر عهده گرفت؛ اما محمد خالد حنفی در این نشست می‌گوید که در سراسر افغانستان حتا یک داعشی وجود ندارد.

محمد خالد حنفی، وزیر امر به معروف طالبان

محمد خالد حنفی. سرپرست وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان گفت: «در افغانستان فعلاً به جدوجهد اسلام، به جدوجهد همین سربازان و فداییان [افراد انتحارکننده طالبان]، حال در سرتاسر افغانستان یک فسادگر و یک به نام دعشی هیچ وجود ندارد. هیچ‌کس ثبوت داده نمی‌تواند.»

سرپرست وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان در این نشست از یک سو، نظام کنونی افغانستان را همه شمول می‌داند و از سویی دیگر تاکید می‌ورزد که نظام اسلامی مکلفیت به نظام همه شمول ندارد.

اما برخی از آگاهان به این باوراند که طالبان از اسلام سو استفاده می‌کنند و قدرت را در انحصار خود درآورده‌اند.

محمد هاشم دانش، کارشناس مسایل سیاسی می‌گوید: «وقتی دین به مساله ابزار سیاسی تبدیل شود و از دین بخاطر حفظ قدرت استفاده شود. این زمانی است که نهایت دکتاتوری در یک نظام حاکم می‌شود. به این معنا است که نه به انتخابات اعتقاد دارند، نه به حکومت همه‌شمول و نه هم به دموکراسی؛ به همین لحاظ است که این حکومت‌های تیوتراتیک در جهان نتیجه نداده و این حکومت‌ها محکوم به شکست است.»

در این نشست، رییس شورای علما پنجشیر می‌گوید که مشکل در حکومت وجود دارد اما به وی مشوره داده شده است که مشکلات طالبان را در این نشست علنی نسازد.

قیام‌الدین حنیف، رییس شورای علمای پنجشیر گفت: «اگر مشکلات وجود دارد، بازهم از این مردم نیست. شاید وجود داشته باشد؛ درست است. من نمی‌خواهم به آن جزئیات بروم. ما هم تعهد سپرده‌ایم؛ با والی صاحب مشورت شده است که موارد که از طرف مردم نیست و از طرف حکومت است؛ من آن را در جیب‌ام برجسته کرده‌ایم. من در مجلس خصوصی به بزرگان می‌گویم که این موارد از طرف شما … باید اصلاح شود. ولی لازم نمی‌بینم که من در اینجا به آن موارد بپردازم، چون مشورت به همین شکل شده است.»

این نشست در حالی برگزار شده است که اعتراض‌های مردمی در بدخشان همچنان ادامه دارند و به گفته منابع هیئت طالبان که در راس آن رییس ارتش طالبان قرار دارد، قناعت مردم را فراهم نکرده است.