زنان

علاقه‌ دختران بازمانده از تحصیل به یادگیری هنر طراحی لباس

شماری از دانشجویان دختر در کابل، پس از بسته شدن دانشگاه ها و مکتب ها، به طراحی لباس روی آورده‌اند و در همین بخش آموزش می‌بینند.

این دانشجویان می‌گویند که به علت بسته شدن دانشگاه‌ها به روی دختران از سوی طالبان، ناگزیر به فراگیری آموزش در بخش خیاطی و طراحی لباس شده‌اند و از همین رهگذر پول به دست می‌آورند.

زهره صبا، دانشجوی سال سوم در بخش فناوری کیمیاوی در دانشگاه پل تخنیک کابل بود، که طالبان اجازه ادامه تحصیل را به او و همنصنفی‌هایش ندادند.

او اکنون همه روزه به این آکادمی طراحی لباس می‌آید.

زهره می‌گوید که ۵ ماه می‌شود که لباس زنانه طراحی می‌کند و می‌فروشد.

زهره صبا؛ طراح لباس در این باره گفت: «پیام من به زنان و دخترانی که در خانه هستند این است که هیچ وقت اهداف خود را فراموش نکنند و اجازه ندهند که محدودیت‌ها آنها را از پیشرفت و موفقیت باز دارد.»

زنان و دختران در اینجا در کنار خیاطی، خطاطی و نقاشی نیز می‌آموزند.

کسانی که این آکادمی را ایجاد کرده‌اند می‌گویند که هدف از ایجاد آن توانمندسازی زنان است.

زهرا احمدی؛ استاد طراح لباس گفت: «مدت ۵ ماه می‌شود که من در این آکادمی این هنر را فرا گرفتم و یک ماه است که به صورت رضاکارانه آن را به دیگران آموزش می‌دهم.»

یا سکینه جعفری؛ استاد طراح لباس نیز در این باره گفت: «من در دانشگاه کابل در رشته روانشناسی مشغول به تحصیل بودم. اما بعد از محدودیت‌ها متاسفانه خانه‌نشین شدم و روحیه خودم را از دست داده بودم اما خوشبختانه هم اکنون در این آکادمی در حوزه طراحی لباس مشغول به فعالیت شوم.»

ر این آکادمی بیشتر از ۱۰ زن لباس افغانی طراحی می‌کنند و به مشتریانشان می‌فروشند.

نزدیک به هشت ماه پیش، طالبان همه مراکز آموزشی را به روی دختران و زنان بستند.

چهار روز پس از آن، طالبان کار زنان در نهادهای غیردولتی را نیز ممنوع اعلام کردند.

همزمان با این، بیشتر از ۶۸۹ روز است که طالبان، مکتب‌ها را به روی دانش آموزان دختر بالاتر از صنف ششم بسته‌اند.

همه این ممنوعیت‌ها سبب شده‌ که شماری از زنان و دختران در ولایت‌ها به تجارت‌های کوچک و آموزش خیاطی روی آوردند.