افغانستان

پاکستان نزدیک به یک‌هزار مهاجر را در دو روز اخراج کرد

نزدیک به یک‌هزار مهاجر افغانستان در دو روز گذشته از پاکستان اخراج و به کشور برگشته‌‌اند.

وزارت مهاجران طالبان در خبرنامه‌ای در اکس گفته است که ۹۵۴ مهاجر کشور، در دو روز گذشته (پنج‌شنبه ۲۷ ثور و جمعه ۲۸ ثور) از پاکستان اخراج شده‌اند.

بر اساس این خبرنامه، ۷۱۰ تن از مرز سپین بولدک و ۲۴۴ تن دیگر نیز از طریق گذرگاه تورخم وارد کشور شده‌اند.

در همین حال خبرگزاری باختر زیر اداره طالبان گزارش داده است که بیش از ۴۰ خانوداه مهاجر افغانستان در یک روز گذشته از پاکستان اخراج و به کشور برگشتند.

بر اساس گزارش این خبرگزاری طالبان، ۴۳ خانواده مهاجر افغانستان روز جمعه (۲۸ ثور) از پاکستان اخراج شده‌اند.

در این گزارش آمده است که ۲۴ خانواده از طریق گذرگاه مرزی اسپین بولدک و ۱۹ خانواده مهاجر دیگر از گذرگاه تورخم وارد افغانستان شده‌اند.

این در حالی است که پاکستان مرحله دوم اخراج اجباری مهاجران افغانستان را آغاز کرده و ایران نیز روند اخراج مهاجران افغانستان شدت بخشیده است.