ورزش

راشد خان پس از نزدیک به پنج سال برای نخستین بار وارد کابل شد

راشد خان آرمان، بازیکن مشهور و کاپیتان بازی‌های بیست آوره تیم ملی کرکت کشور پس از گذشت پنج سال، وارد کابل شده است.

ورود راشد خان به کابل با استقبال شهروندان کشور و بورد کرکت افغانستان روبه‌رو شده است.

این نخستین باری است که راشد خان آرمان، پس از بازگشت طالبان به قدرت به کابل سفر می‌کند.