ایام ویدیو ها

ایام: راه‌های رسیدن به ثبات دایمی در افغانستان

در این برنامه گرداننده حسیبه اتکپال با حسن حقیار فعال امور سیاسی و عبدالله قرلق والی پیشین تخار در باره راه‌های رسیدن به ثبات دایمی در افغانستان گفتگو کرده است.