افغانستان

سفارت امریکا برای افغانستان: خبرنگاران در افغانستان در اصل صدای مردم‌ هستند

کرن دیکر، کاردار سفارت ایالات متحده برای افغانستان به مناسبت از روز جهانی مطبوعات آزاد گفته است که خبرنگاران در این کشور در اصل صدای مردم‌ هستند.

او در پیامی گفته است: «خبرنگاران افغان در اصل صدای افغان‌ها‌اند که پیام‌های ایشان را انعکاس می‌دهند.»

خانم دیکر همچنین تاکید کرده است که رسانه‌ها باید در افغانستان از آزادی کامل برخوردار بوده و «صدای آن‌ها باید شنیده شود.»

او با اشاره به گزارش سازمان ملل متحد در رابطه با آزادی مطبوعات افزوده است که آنان بر آزادی مطبوعات در سراسر جهان متحد هستند.

سازمان ملل متحد به مناسبت روز جهانی مطبوعات گفته‌ است که این سازمان این روز را به اهمیت روزنامه نگاری و آزادی بیان در شرایط بحرانی محیط زیست در جهان اختصاص داده است.