افغانستان

سیگار: ایالات متحده پس از سقوط جمهوریت ۱۷.۱۹ میلیارد دالر به افغانستان اختصاص داده است

بازرس ویژه ایالات متحده برای بازسازی افغانستان (سیگار) درگزارش تازه‌اش گفته است که ایالات متحده امریکا پس از سقوط دولت پیشین افغانستان، ۱۷.۱۹ میلیارد دالر کمک به افغانستان و پناهجویان افغانستان اختصاص و یا هم در دسترس قرار داده است.

این کمک شامل بیش از ۲.۸۰ میلیارد دالر در بخش بشردوستانه و انکشافی است و همچنین بسته ۳.۵۰ میلیارد دالری به صندوق افغانستان در سویس است.

بر بنیاد این گزارش، امریکا ۵.۳۶ میلیارد دالر برای کمک‌های بشردوستانه از جمله حوادث طبعی و مدنی بیرون مرزی به منظور حمایت از مهاجران افغانستان تحت برنامه «خوش‌آمدگویی متحدان» تا به تاریخ۳۰ سپتمبر سال ۲۰۲۳ میلادی اختصاص داده است.

سه میلیارد دالر دیگر وزارت خارجه امریکا برای مدیریت برنامه «خوش‌آمدگویی متحدان» که در مجموع ۵.۵۳ میلیارد دالر است، اختصاص داده است.

براساس گزارش، بیش از ۲۳۳ میلیون دالر از سوی امریکا برای کمک‌های بشردوستانه در افغانستان در دو ربع اول سال مالی ۲۰۲۴ در نظر گرفته شده است.

با این حال، این گزارش به مداخله طالبان در فعالیت‌های نهاد توسعه بین‌المللی امریکا نیز اشاره کرده و گفته است: «چالش‌های این سه‌ماهه شامل بازداشت کارمندان و دریافت‌کنندگان کمک‌های مالی توسط نیروهای طالبان و نیز بازرسی از سوی اداره استخبارات رژیم [طالبان] بوده است.»

به گفته گزارش، نهاد توسعه بین‌المللی امریکا فعالیت‌هایش را به هدف حمایت از جامعه مدنی، بخش رسانه‌ها، و زنان و دختران ادامه داده است که در مجموع به ارزش ۱۵۶ میلیون دلر می‌رسد.

در همین حال، براساس گزارش سیگار، دیدگاه‌ها درباره ادامه کمک‌های امریکا به افغانستان متفاوت اند. سیگر گزارش داده است که شماری از مردم افغانستان در مصاحبه با این نهاد گفته‌اند که کمک‌های امریکا به گونۀ ناخواسته به طالبان کمک می‌کنند و آنان را تقویت می‌کنند.

برخی از آنان گفته‌اند که این کمک‌های به سربازان معلول و بازماندگان نظامیان حکومت پیشین نمی‌رسد.