صحت

پزشکان در سوییس توانستند پس از ۱۲ سال یک فرد معلول را به حرکت بیاورند

گروهی از پزشکان در سوییس توانسته‌اند مردی را که ۱۲ سال پیش معلول شده بود دوباره به حرکت بیاورند.

این مرد دوازده سال پیش در نتیجه یک رویداد ترافیکی توان راه رفتن را از دست داد؛ اما حالا با جاسازی قطب‌های مغناطیسی یا الکترودها در مغز و نخاع می‌تواند دوباره راه برود.

گرت یان اوسکام، فردی که دوباره توانایی راه رفتن را به دست آورده می‌گوید: من در ظرف پنج تا ده دقیقه توانستم ران‌هایم را کنترل کنم. مثل این بود که ابزار جاسازی شده در مغز، حرکت ران‌هایم را حس کرده بود. این برای همه بهترین نتیجه بود.»

پزشکان می‌گویند که برای راه رفتن، نیاز است نخاع شوکی از مغز دستور بگیرد. در بدن این مرد به علت آسیب دیدن همین قسمت، این دستور به نخاع شوکی رسیده نمی توانست. اما حالا این فرد با فکر کردن به راه رفتن، می‌تواند الکترودهای مغز را فعال کند و سپس این دستور برای عملی شدن تا پاها می‌رسد.

گریگوری کورتین، پزشک اعصاب گفت: «برای راه رفتن مغز باید به نخاع شوکی دستور بدهد. زیرا این قسمت، مسئول کنترل حرکات است. وقتی نخاع شوکی آسیب دیده باشد، این ارتباط مختل می‌شوند. فکر ما این بود که با یک پل دیجیتل، این ارتباط را دوباره برقرار کنیم.»

در بدن این مرد چندین الکترود جاسازی شده‌اند و او برای این کار، چندین عملیات جراحی را سپری کرده است.

یوسلین بلوخ، پزشک جراح در این باره گفت:
«ما دو جراحی مختلف انجام می‌دهیم. یک جراحی در مغز که در آن به دو قسمت جمجمه نفوذ می‌کنیم تا قطب‌های مغناطیسی را برای ثبت زیگنال مغز جای‌گذاری کنیم. یک جراحی دیگر در نخاع شوکی انجام می‌دهیم و در قسمت بالای آن دو قطب مغناطیسی جاسازی می‌کنیم که مسئول حرکت پاها است. به این ترتیب میان این دو قسمت، ارتباط برقرار می‌شود.»

این مرد هالندی از سال ۲۰۱۸ میلادی در آزمایش‌های اولیه برای این فناوری تازه اشتراک کرده بود، اما این فناوری چندین سال بعد پس از آزمایش‌های بسیار به موفقیت رسیده است.

این تیم پزشکان در حال بررسی امکان استفاده از این ابزار برای به حرکت درآوردن دستان افراد معلول است.