افغانستان

بارش سنگین برف در میدان وردک باعث نگرانی دهاقین شده است

دفتر رسانه‌های طالبان در ولایت میدان وردک با نشر تصاویری گفته است که در همه ولسوالی‌ها و مناطق دورافتاده این ولایت برف‌باری شدیدی صورت گرفته است.

بر بنیاد این خبرنامه، این برف‌باری‌ها دیشب و در حالی صورت گرفته است که تمام باغ‌های درختان زردآلو و ‎سیب در این ولایت گل کرده‌اند.

گفته می‌شود بارش سنگین برف سبب نگرانی دهاقین در میدان وردک نیز شده است.

این نخستین سال در چند دهه اخیر در کشور است که برخی از ولایت‌های افغانستان در «ماه ثور» شاهد برف‌‌باری‌ها هستند.

این در حالی است که شهروندان کشور با نشر تصویرها در شبکه‌های اجتماعی گفته‌اند که بخش‌های از ولایت پنجشیر نیز گواه برف‌باری‌ها بوده است.