افغانستان

طالبان می‌گویند بر روند توزیع کمک‌های بشردوستانه «نظارت» دارند

طالبان می‌گویند که برای جلوگیری از «بی‌عدالتی» از چگونگی توزیع کمک‌های بشردوستانه نظارت می‌کنند.

سخنگوی طالبان ادعا کرده است که وزارت اقتصاد آنان به هدف جلوگیری از بی‌عدالتی، از کمک‌های بشردوستانه ملل‌متحد «نظارت عمومی» می‌کند.

ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی طالبان در نوارصوتی که آن را تلویزیون ملی زیر اداره آنان پخش کرده، مداخله اداره‌های شان را در روند توزیع کمک‌های بشردوستانه از سوی نهادهای ملل‌ متحد رد کرده؛ اما گفته است که به صورت عمومی از آن نظارت می‌کنند.

پیش از این صندوق پشتیبانی از کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف در گزارشی گفت که مداخله در تطبیق کمک‌های بشردوستانه یکی از عوامل اصلی است که باعث کُندی کار آنان شده است.

مجاهد گفته است: «کمک‌های بین‌المللی که [انجام] می‌شوند، بدون شک که با اختیار خودشان است. البته وزارت اقتصاد نظارت عمومی بر آن‌ها دارد؛ تا بی‌عدالتی صورت نگیرد».

این در حالی است که سیگار یا بازرس ویژه ایالات متحده برای افغانستان نیز پیش از این در گزارشی به کانگرس امریکا، از مداخله طالبان در روند توزیع کمک‌های بشردوستانه هشدار داد و گفت که طالبان از کمک‌های بین‌المللی برای مردم افغانستان، سوء‌استفاده می‌کنند.

یونیسف نیز پیش از این گفت که در ماه مارچ سال روان میلادی، ۱۷ مورد مداخله افراد طالبان در روند کمک‌های بشردوستانه که با مشارکت زنان پیش‌برده می‌شد را به ثبت رسانده است.