افغانستان جهان

بیل گیتس: جهان به ریشه‌کن کردن پولیو نزدیک شده است

بیل گیتس، میلیاردر تکنالوژی و فناوری جهان روز یک‌شنبه اعلام کرد که جهان در آستانه از بین بردن بیماری فلج کودکان یا پولیو است و تنها افغانستان و پاکستان، به عنوان کشورهای بومی دارای بیماری پولیو باقی مانده‌اند.

آقای گیتس این اظهارات را در حین سخنرانی در انجمن اقتصادی جهانی در ریاض بیان داشته است.

به گفته گیتس، امسال تنها دو مورد بیماری پولیو در افغانستان و دو مورد دیگر در پاکستان گزارش شده است.

او افزود: «هر روز کارگران و داوطلبان پولیو اطلاعات را تجزیه و تحلیل می‌کنند و با کشورها تماس می‌گیرند؛ تا اطمینان حاصل کنند که تمام کودکان واکسین پولیو را دریافت می‌کند. این تلاش‌ها تا اکنون تعداد موارد فلج کودکان را به چهار مورد در این سال کاهش داده‌اند. ما بسیار نزدیک به از بین بردن یکی از خطراتی هستیم که انسان هرگز با آن روبه‌رو نشده است؛ اما باید پولیو به صفر برسد تا از بازگشت آن جلوگیری کنیم».

گیتس هم‌چنان به خطرات احساس اطمینان در مقابله با این بیماری ویروسی مرگ‌بار اشاره کرد و تعهد جدید ۵۰۰ میلیون دالری عربستان سعودی را برای مبارزه با بیماری فلج کودکان در طی پنج سال آینده، تحسین کرد.

این تعهد، عربستان سعودی را در کنار امریکا به عنوان یکی از بزرگ‌ترین کمک‌دهندگان در این زمینه قرار داد.

بیل گیتس همچنین بر اهمیت حمایت از کشورهای مسلمان تاثیرگذار مانند عربستان سعودی؛ به‌ویژه در غلبه بر ایستاگی در برخی از جوامع در برابر واکسین، تاکید کرد.

بنیاد گیتس اعلام کرد که یک دفتر منطقه‌ای در ریاض را برای کمک به تلاش‌ها برای از بین بردن پولیو و حمایت از سایر ابتکارات سلامت منطقه‌ای ایجاد خواهد کرد.

این اعلان هم‌زمان با شروع یک کارزار واکسیناسیون جدید پولیو در تمام ولایت‌های افغانستان سر از تاریخ ۲۹ ثور صورت گرفته است.