ویدیو ها

 خبر ۸ آمو ۱ جوزا ۱۴۰۲

بخش زنان سازمان ملل متحد در افغانستان در اطلاعیه‌ای می‌گوید که در سراسر جهان، مبارزه برای حقوق زنان یک مبارزه شدید است، اما در حال حاضر هیچ کشوری به اندازه افغانستان وابسته به این مبارزه نیست.