افغانستان

طالبان از استادان دانشکده‌‌های شرعیات آزمون سویه اخذ می‌کنند

طالبان از استادان دانشکده‌های شرعیات و دیپارتمنت‌های ثقافت اسلامی در چهار دانشگاه دولتی در کابل آزمون سویه اخذ می‌کنند.

در نامه‌ای از وزارت تحصیلات عالی طالبان که یک نقل آن به آمو رسیده است آمده است که از استادان دانشکده‌های شرعیات و دیپارتمنت‌های ثقافت اسلامی در دانشگاه‌های کابل، طبی کابل، پولی تخنیک و تعلیم و تربیه به هدف «ارزیابی مجدد» آزمون سویه اخذ شود.

منابع در تماس با آمو می‌گویند که این تصمیم طالبان به هدف «تصفیه استادان معتدل و مخالف فکر طالبان» از دانشگاه‌های افغانستان و «جاگزینی مفتی‌ها و اعضای طالبان» به‌جای آنان است.

این در حالی است طالبان پیش از این کتاب‌خانه‌های دانشگاه‌ها را از کتاب‌های مذهب‌های دیگر و کتاب‌های فکری تصفیه کرده‌اند.