ویدیو ها

موج: وضعیت حقوق زنان در افغانستان

در این برنامه گرداننده‌ نازیه هاشمیار با مهمانان برنامه، فاطمه اعتمادی یکتن از زنان معترض در کابل و سونیا منگل فعال حقوق زن در مورد وضعیت زنان افغانستان و محدودیت‌های وضع شده از سوی طالبان در برابر آنها بحث و گفتگو می‌کنند