جهان

در اثر سیلاب‌های شدید در کنیا بیش از ۲۰۰ تن کشته شدند

آیزاک مواورا، سخنگوی دولت کنیا گفته است که در اثر سیلاب‌های روز گذشته در این کشور بیش از ۲۰۰ تن کشته شده‌اند.

به گفته مقام‌های این کشور در حال حاضر ۷۲ نفر مفقود، ۲۲۰ تن کشته و ۱۶۴ تن دیگر زخمی شده‌اند.

در جریان باران‌های پیهم فصلی شدید همراه سیلاب‌ها باعث هرج و مرج در سراسر شرق آفریقا شده‌است.

با این حال به نقل از گزارش رسانه‌های این کشور تا اکنون ۱۶۳ هزار دوصد ده تن مجبور ترک خانه‌های شان شده‌است.

گفته می‌شود در در نتیجه این رویداد‌ها ۲۲۳ هزار تن آسیب دیده‌اند.