افغانستان

نشست هیئت طالبان در بدخشان بدون نتیجه پایان یافت

یک باشنده ولسوالی ارگو ولایت بدخشان در صحبت با آمو می‌گوید که معترضان حاضر به گفتگو با هیئت طالبان نشده و این جلسه امروز بی نتیجه پایان یافته است.

او می‌گوید طالبان برای مردم هشدار داده‌اند که در صورت ادامه تظاهرات شان آنان مجبور به فرستادن نیروهای شان برای سرکوب این معترضان خواهند شد.

با این حال به گفته او مردم تاکید بر ادامه کشت کوکنار بر مزارع خود کرده‌اند.

این در حالی است که صدها تن روز جمعه در ولسوالی درایم و ارگو ولایت بدخشان در برابر طالبان اعتراض کردند.

طالبان برای بررسی این اعتراض‌ها هیئتی به رهبری فصیح‌الدین فطرت، رییس ستاد ارتش طالبان تعیین کردند.