ویدیو ها

گفتگو با آمو: چرا توافق نامه دوحه افغانستان را از سقوط به پرتگاه نجات نداد؟

در این گفتگو، به چرایی امضای توافق نامه ایالات متحده امریکا با طالبان و تطبیق نشدن آن پرداخته شده است و نیز پرسیده می شود که چگونه می‌توان نُسخه بیرون رفت از بحران و بُن بست کنونی افغانستان را نوشت.