ویدیو ها

فعالیت گیم‌نت‌ها و کسیت فروشی‌ها در شهر هرات متوقف می‌شود

در ادامه‌ی ممنوعیت های وضع شده از سوی طالبان در هرات، این‌‌بار اداره‌ی امربالمعروف و نهی از منکر آنان دستور داده است گیم‌نت ها و کسیت فروشی ها در این شهر فعالیت شان را متوقف کنند.