افغانستان

ریچارد بنت از «محدودیت روزافزون» طالبان در برابر رسانه‌ها ابراز نگرانی کرد

ریچارد بنت، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد برای افغانستان در پیامی به مناسبت روز جهانی آزادی مطبوعات گفته است که او نگران محدودیت‌های روز افزون طالبان در برابر رسانه‌ها نگران است.

آقای بنت افزوده است: «من نگران محدودیت روزافزون محیط رسانه‌ای و بازداشت‌های خودسرانه خبرنگاران هستم.»

او تاکید کرده ایت که روزنامه‌نگاری در افغانستان یک امر «ضروری» است.

آقای بنت از جامعه جهانی خواسته است که آنان باید از خبرنگاران افغانستان حمایت کنند.