ویدیو ها

یاد یار مهربان با سفیر سید طیب جواد

در این برنامه با سید طیب جواد سفیر پیشین افغانستان در واشنگتن، لندن و مسکو بیشتر آشنا شوید.  ما در مورد زندگی‌، کار و سیاست، فعالیت های فرهنگی و ادبی و علایق سید طیب جواد پرسش های زیادی را مطرح کردیم. برنامه را تا پایان تماشا نموده و قصه های جالب را بیننده باشید.