ویدیو ها

کاهش بازار نهال فروشی در غور

همه ساله با نزدیک شدن فصل بهار، بازار نهال فروشان شهر فیروزکوه بیشتر از هر زمانی دیگری گرم تر می شود. اما امسال نهال فروشان از کاهش خرید و فروش نهال های شان شکایت دارند و می گویند که خشکسالی های پی هم و فقر سبب شده تا نهال های شان فروشی چندانی نداشته باشد