ویدیو ها

ستاره طالبی، دختری که اندیشه اش را با قلم های رنگین روی کاغذ نقاشی می کند

ستاره دو سال است که دنیای خود را با مداد های رنگی و نقاشی های رنگارنگش سپری می کند.