افغانستان

خبرنگار تلویزیون ملی در پروان از بند طالبان آزاد شد

مرکز خبرنگاران افغانستان می‌گوید که طالبان ندا محمد نوری، خبرنگار تلویزیون ملی زیر اداره شان در ولایت پروان را پس از سه روز، از زندان آزاد کردند.

این نهاد در اعلامیه‌ای در پیوند به بازداشت این خبرنگار گفته است که نسبت به ادامه بازداشت‌های «خودسرانه و خلاف قانون» خبرنگاران از سوی طالبان، به طور جدی نگران است و خواستار پایان این روند است.

گفته می‌شود که آقای نوری شامگاه روز گذشته، با ارائه «ضمانت» از زندان طالبان در ولایت پروان آزاد شده است.

ندا محمد نوری روز شنبه هفته جاری، هنگامی که از خانه‌اش در ساحه «هوفیان شریف» به محل کارش می‌رفت، از سوی کارمندان استخبارات طالبان بازداشت شد.

هرچند طالبان تا اکنون درباره دلیل بازداشت او جزییات ارائه نکرده‌اند؛ اما مرکز خبرنگاران افغانستان به نقل از منابع خود نگاشته است که طالبان او را به اتهام «همکاری با رسانه‌های تبعیدی» بازداشت کردند.