ویدیو ها

مهمانی مجیب برای نبی روشن – یاد یار مهربان

قصه های جالب ، شوخی و طنز را با نبی روشن  در یاد یار مهربان بیبینید‌ در این برنامه مجیب از کمدین مستعد افغانستان نبی روشن که تازه به امریکا آمده میزبانی میکند روشن از تجارب سفر اش به کشور آلبانیا قصه می کند و از دوستان نزدیک اش ابراهیم عابد و سیر متین یاد خواهد کرد. از نبی روشن در مورد آغاز سفر هنری اش می پرسیم و این که چگونه ستاره معروف تلویزیونی افغانستان  شد گزارش آب و خاک ، بخش غذا و قسمت های جالب دیگر را در این یاد یار مهربان با مجیب عارض تماشا کنید