زنان

دنمارک رویکرد خود برای بررسی پرونده پناهجویان زن افغانستان را تغییر داد

هیات استیناف پناهندگان دنمارک اعلام کرده است که رویکرد خود در قبال بررسی پرونده پناهجویان زن افغانستان را تغییر داده است.

این نهاد در اعلامیه‌ای گفته است که به زنان و دختران از افغانستان «فقط براساس جنسیت» پناهندگی اعطا می‌کند.

این تصمیم در جلسه فوق‌العاده هیات استیناف اتخاذ شده است.

این نهاد مبنای تصمیم خود را «وخیم تر شدن شرایط» برای زنان و دختران در افغانستان یاد کرده است.

از زمانی که طالبان در سال ۲۰۲۱ اداره این کشور را به دست گرفتند، زنان و دختران افغانستان به طور فزاینده‌ای از حقوق خود محروم شده‌اند. آموزش بالاتر از صنف ششم برای دختران ممنوع است. زنان بدون محرم حق سفر ندارند، آنان نمی‌توانند به تفریحگاه‌ها و حمام‌های عمومی بروند.

ماه گذشته طالبان زنان را از دانشگاه ممنوع کردند و سه روز پس به نهادهای غیر دولتی داخلی و خارجی نیز دستور دادند که کارمندان زن خود را اخراج کنند.

در همین حال هیات استیناف پناهندگان دانمارک در تصمیم خود به گزارش جدیدی از سازمان پناهندگی اتحادیه اروپا اشاره کرده و گفته است که افزایش اقدامات مختلف از سوی طالبان که بر حقوق و آزادی‌های زنان و دختران در افغانستان تاثیر گذاشته، به منزله آزار و اذیت است.

این سازمان افزوده است: این گونه اقدامات بر دسترسی آنها به مراقبت‌های بهداشتی، کار، آزادی حرکت، آزادی بیان، حق دختران برای تحصیل و غیره تاثیر می‌گذارد.

این نهاد دانمارکی در حال حاضر پنج پرونده پناهندگی اتباع زن افغانستان دارد.

در اعلامیه این نهاد آمده است که این افراد براساس قوانین پناهندگی می‌توانند «در اصل اجازه اقامت داشته باشند.»

هیات استیناف همچنین گفته است که تمامی پرونده‌های پناهندگی متقاضیان زن از افغانستان را که از ۱۶ آگست ۲۰۲۱ رد شده‌اند، را بازگشایی خواهد کرد.

در اعلامیه آمده است که ۱۰ پرونده پناهندگی را بازگشایی خواهد کرد.

این نهاد همچنان تاکید کرده است که زمینه بازگشایی پرونده‌های ۳۰ پناهجوی مرد از افغانستان را نیز بررسی خواهد کرد.

مهاجران افغانستان که درخواست پناهندگی‌شان قبل از ۱۶ آگوست ۲۰۲۱ رد شده است اما هنوز در دانمارک هستند، می‌توانند برای بازگشایی مجدد پرونده‌ های شان توسط هیات استیناف درخواست دهند.