زنان

نمایندگی افغانستان در جینوا: نشست اخیر شورای حقوق بشر ملل‌متحد تصویر واضح از وضعیت حقوق بشری افغانستان را به جهان ارائه کرد

به دنبال بررسی وضعیت حقوق بشری افغانستان در شورای عالی حقوق بشر؛ مسوول بخش حقوق‌بشری نمایندگی همیشگی افغانستان در جینوا به آمو می‌گوید که برگزاری این نشست فرصتی شد تا یک تصویر واضح از وضعیت بد حقوق‌بشری در افغانستان به جهان ارائه شود.

شورای عالی حقوق بشر از سال دو هزار و هشت به این سو، برای چهارمین بار به روز دوشنبه (۱۰ثور) وضعیت حقوق بشری افغانسان را بررسی کرد.

در ادامه نگرانی‌ها از نقض حقوق بشر در کشور، به ویژه ازدواج‌های زیر سن به تازگی یک زن که مهتاب افتخار نام دارد، در تماسی با آمو ادعا می‌کند که همسرش تصميم دارد دختر سيزده ساله‌اش را به شوهر بدهد.

ده سالش بود که بر گردنش گل‌و بر تنش لباس سفید دادند. ازدواجی که، منجر شد تا برای همیشه با رویاهای کودکانه‌اش خداحافظی کند.

ثمره‌ی این ازدواج برای «مهتاب»، چهار دختر و یک پسر بود. سه دخترش در کودکی معیوب به دنیا آمده و جان داده‌اند.

اکنون تنها از او یک دختر و پسر به جا مانده است. دختر و پسری که طالبان او را به شوهر «مهتاب» تسلیم دادند.

مهتاب افتخار، قربانی ازدواج اجباری می‌گوید: «من بسیار خورد بودم که مادر شدم. سه دخترم را زیر خاک کردم چون دخترانم معیوب به دنیا می‌آمد. فلج بودند. نابینا بودند به جرم دختر بودن شان تداوی نمی‌شدند فقط رفته دفن می‌کردند مه مبارزه می‌کردم. چون یک دختر و یک پسر مه زنده است شکر خدا. به خاطر آنها مبارزه می‌کردم به خاطر آنها ظلم تحمل می‌کردم که چون در افغانستان زن وقتی بخواهد جدا شود از زیر بار ظلم نجات پیدا کند اولادهایش از پیشش گرفته می‌شود.»

حالا به گفته مهتاب، دخترش نیز در سرنوشت مشابه به او قرار گرفته است. مهتاب می‌گوید؛ همسرش تصمیم گرفته تا دخترش «زهرا» را که سیزده سال دارد، به پسر مامایش بدهد.

او از برای ایستادگی در برابر این تصمیم هفت ماه پیش از کابل به ایران فرار کرده است. گفته می‌شود دختر و پسر مهتاب نزد همسرش در هلمند به سر می‌برد.

مهتاب افتخار در ادامه افزود: «حالا قرار است همین جنایت همین ازدواج اجباری بالای دختر مه صورت بگیرد. دختر من را به سن خورد به ازدواج بدهد. من از نهادهای حقوق‌بشری، کسانی که داد از حقوق‌بشر و حقوق زن می‌زنند خواهان این هستم که با من همصدا شوند تا این جنایت بالای دختر من صورت نگیرد و با من، دختر من و بالای زنان افغانستان دیگر ظلم صورت نگیرد.»

حکایت مهتاب بخشی از روایتی است که مانند او ده‌ها دختر در افغانستان پیش از سن قانونی ناگزیر به ازدواج اجباری شده اند. فعالان حقوق زنان می‌گویند، با حاکم شدن طالبان، ازدواج‌های اجباری و خشونت‌های خانوادگی افزایش پیدا کرده و نگرانی‌های جدی را برای دختران زیر سن به وجود آورده است.

مریم معروف اروین، فعال حقوق‌بشر در این باره می‌گوید: «یکی از آسیب‌های عمیق که حاکم سازی طالبان در افغانستان و سیاست‌های مخصوصآ زن ستیزانه این گروه در برابر زنان و دختران افغانستان و اجتماع افغانستان وارد کرده است دقیقا افزایش ازدواج‌های اجباری و خشونت‌های خانوادگی علیه زنان و دختران افغانستان است که واقعا نگران کننده است.»

در ادامه این نگرانی‌ها، دوشنبه شورای عالی حقوق بشر وضعیت حقوق بشری افغانستان را پس از سال دو هزار و هشت برای چهارمین بار بررسی کرد. در این میان مسوول بخش حقوق‌بشری نمایندگی همیشگی افغانستان در جینوا می‌گوید، برگزاری این نشست فرصتی شد که جهان بر بهبود وضعیت حقوق بشری در افغانستان توجه جدی کند.

محب‌الله نایب، مسوول بخش حقوق‌بشری نمایندگی دایمی افغانستان در جینوا گفت: «این نشست یک فرصت بود که ما بتوانیم دیدگاه کشورهای مختلف در مورد وضعیت که افغانستان تحت سلطه طالب دارد به صورت مستقیم بشنویم و به همین ترتیب نتیجه این کار باعث از این می‌شود که افغانستان با دریافت سفارشات بر بهبود وضعیت یک فرصت خوب را پیدا می‌کند تا این که بتواند یک بار دیگر به جامعه جهانی مدغم شود و تطبیق سفارشات زمینه ساز بهبود وضعیت مردم شود.»

بر بنیاد گزارش، هیئت افغانستان در نشست دوشنبه شورای عالی حقوق بشر در جینوا، طالبان پس از تسلط شان بیش از ۲۰۰ فرمان و اعلامیه‌ی صادر کردند که بر بنیاد آن حقوق‌بشری مردم افغانستان به ویژه حقوق زنان و دختران را محدود کرده است. موضوعی که نماینده‌گان کشورها در این نشست خواستار تحقیق جامع و رسیدگی و پیگیری موارد خشونت جنسیتی شدند.